Open Data DK åbner Danmark op!

opendkAf Anna Katrine Mathiassen og Michelle Bach Lindstrøm, Open Data DK

Digitalisering, innovation og borgerdrevet byudvikling er resultatet af Open Data DKs arbejdet. Open Data DK er et tværkommunalt samarbejde mellem København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg Kommune samt Region Midtjylland, som arbejder med at gøre data tilgængeligt for borgere.

Open Data DK

I foråret 2015 startede portalen www.opendata.dk med det formål at sætte åben data på den nationale dagsorden samt at skabe en landsdækkende portal, hvor data fra offentlige instanser og private virksomheder samles. På denne måde er Open Data DK et netværk for videndeling og samarbejde på tværs af kommunale grænser og sektorer. Grundtanken bag Open Data DK er at skabe overblik over tilgængelig data i landet på én national platform, hvor interesserede borgere eller virksomheder kan hente data til fri afbenyttelse, som kan danne rammen om nye applikationer, tjenester, services eller være afsæt i analyser mv. På denne måde bliver der dannet nye, uforpligtende partnerskaber med iværksættere/ virksomheder/ borgere og landets kommuner.

Hvorfor åben data?

Danmark er et af de lande i verden, hvor der er mest gennemsigtighed i den offentlige sektor i forhold til informationer – for eksempelvis byrådsmøder, møder i Folketinget, national statistik og offentliggørelse af økonomi mv..

opendata“Det offentlige sidder på en lang række data, som potentielt kan medvirke til at øge væksten hos virksomheder, skabe mere transparens og bedre services for borgerne samt bedre løsninger til/af myndighedsopgaver.” Sådan siger Jesper Algren, Projektleder for Digitalisering og IKT, Region Midtjylland.

Således er Open Data en ny måde at tænke data, hinanden og byens ressourcer på. Tanken er at åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige sektor skaber muligheder, så borgere og virksomheder kan blive mere aktive medspillere i lokaldemokratiet. Således nytænker Open Data DK gennemsigtighed ved at skabe overblik over data på én platform.

Nedenstående er tre gevinster ved åbne data

Åbne data afføder social og økonomisk vækst: Åben data har en indvirkning på den økonomiske og sociale vækst, hvor eksempelvis transportsektoren kan nyde godt af, at tilbyde nye services om transportplanlægning, parkeringspladser, vejfinding mm – services som også har en positiv social betydning i samfundet. Nye slags firmaer, der tilbyder databehandling og konsulentarbejde ser også dagens lys, og firmaer af alle størrelser begynder at kombinere egne data med åbne data til at forbedre deres produkter og udviklingsarbejde.

Det ses hos firmaet Geoboxers, som bruger en model af Aarhus i spillet MineCraft. Her har de hentet oplysninger til en 3D model af Aarhus, og spillerne kan således gå rundt i et virtuelt Aarhus.

Åbne data kan bruges til at skabe bedre offentlige services: Åben data kan skabe nye og mere effektive services for det offentlige, borgere og private virksomheder. Det offentlige kan eksempelvis udnytte åbne data til effektivisering af interne processer myndighederne imellem, og borgere indberette huller i vejen, kommunale legepladser eller trafikken i byen  mm.

Åbne data gør det lettere for borgerne at stille de offentlige instanser til ansvar, og samtidig styrker det demokratiet: Det betyder blandt andet, at borgerne får rettighederne til at følge med i, hvad det offentlige bruger sine penge på. Derudover skaber det mere transparens, hvis borgere vil vide mere om, hvordan Folketinget og regeringen er struktureret, læse lovforslag eller følge folketingsmedlemmernes stemmehistorik. Her kan man se afstemninger og stemmefordeling inddelt på parti, alder, køn eller storkreds.

De åbne data kan også bruges til øge den offentlige bevidsthed, eksempelvis ved at holde virksomheder til ansvar, vise hvor meget forurening der i din by eller via frigivelsen af videnskabelige rapporter.

Hvordan udvikler det byen?

Når data bliver gjort tilgængeligt for alle, kan alle hente relevant data og udvikle nye services, applikationer mv. som igen kommer borgere til gode. Et eksempelvis et EU projektet RADICAL , som sætter fokus på affald i hele Aarhus Kommune – alt baseret på data, som er tilgængeligt på Open Data Aarhus. Her kan alle finde oplysninger om affald efter postnummer, ligesom der er forskellige oplysninger om renovation i byen, med en forhåbning om, at bedre viden om miljø på sigt skaber bedre adfærd.

Open Data skaber nye tiltag, innovation, nytænkning og udvikling rundt om i byerne, hvor initiativet kommer fra borgerne, og derved påvirker Open Data ligeledes borgerinddragelse i en positiv retning.

Open Data er således et helt nye mindset både i forhold til brug af data og tværkommunalt arbejde, og Bo Fristed beskriver det på følgende måde:

”Samarbejdet er begyndt som uformelle møder mellem en række Open Data-entusiaster og er et billede på, at der kan opnås væsentlige resultater ved at arbejde nedefra og op.”

Samarbejdet er således udsprunget af en fælles interesse for Open Data, hvorfor deltagerne arbejder mod et fælles mål. Det er ikke kun til gavn for de respektive byer, men ligeledes for hele landet.

Open Data DK er et projekt, hvor alle kan være med, og alle interessenter er velkomne, for vi ønsker en så stor spredning af deltagere som mulig – både dataejere og databrugere. Fordi flere datasæt giver flere muligheder for udvikling.

Har du lyst til mere? Så læs på disse sider

https://okfn.org/

http://theodi.org/

Twitter: @OpenDataDK

Faktaboks:

Open Data er en bred definition af data. Data bliver åben, når det er tilgængeligt for borgeren uden beregning andet end produktionsomkostninger og helst gratis gennem internet download, ligesom alle skal have mulighed for at læse, dele og arbejde med det.

Eksempler på datasæt kan være trafikinformation, oplysninger om begivenheder i byerne, oversigter over kommunale bygninger og tilbud, tilbud i naturen, oplysninger om sundhedsverdenen, kommunernes arealer, virksomheder i kommunen mv.