Byinnovation – The London Tour

Byudvikling er et hot issue i disse tider – der slynges rundt med termer som Smart City (Indien), Sustainable City(Sydney) , Shareable City (Amsterdam), Resilient City (100resilientcities). Disse forskellige bystrategier er i høj grad resultatet af tre globale begreber: Urbanisering, globalisering og klimaforandringer. Urbanisering udsætter byerne for pres på områder såsom mobilitet, bolig, social eksklusion, forsyning. Globaliseringen medfører ligeledes øget immigration – hvilket især de store globale byer mærker og andre grænseoverskridende bevægelser – såsom økonomiske flows. Klimaforandringer stresser byerne ved at de i højere grad udsættes for oversvømmelser, storme, tørke m.m.

londonGoing to London

I England er der skudt en del aktører op, der arbejder med byen og byernes transformation, og deres betydning for den samfundsmæssige udvikling generelt. Samfundsagenda tog en tur derover for at møde nogle af disse, og høre nærmere om, hvordan de ser på, og arbejder med, byer.

Programmet bestod af møder med NESTA, Future Cities Catapult, ARUP, British Council og Centre for Cities. Alle disse aktører arbejder med byen, men fra forskellige vinkler. Nogle tendenser var dog gennemgående.

Når Smart bliver usmart

Smart City er efterhånden en term med nogle år på bagen, og er konstant udsat for en udvikling af dets betydning. Smart City har haft en tendens til at handle om teknologifix og implementering af en smart teknologi mere end fokus på en smart løsning af en identificeret og kvalificeret udfordring eller behov. Tom Saunders fra NESTA kom med et godt eksempel på dette. I byer i England giver det god mening med en teknologisk løsning, der gør det muligt for borgere at indrapportere huller i vejen via smart phones – men i Jarkata, hvor der er en enorm mængde af huller i vejen ligger løsningen nok et andet sted! Smart City er på nogle områder blevet “so ein ding”, der har politisk genhør og derfor skal satses på, uden at man får tænkt over hvilke reelle udfordringer den enkelte by står overfor.

Generelt var der således en enighed om at Smart City kan give mening, men den skal indeholde en mere holistisk og udfordringsfokuseret holdning til byen. Ikke kun teknologi gør det Smart!

Eksport af byer

Future Cities Catapult er en 60 mio. pund satsning fra den britiske stat. De næste 6 år skal de arbejde med at udvikle “hjemmebyerne”, og samtidig komme op med generiske løsninger til byer, som kan eksporteres. Platformen skal sætte partnerskaber op mellem offentlige, private og andre interessenter, således at der kan skabes et udviklingsrum mellem disse, og give en større chance for implementering af løsninger.

Future Cities Catapult har pt. fokus på tre hovedområder: Healthy Cities, Districts and Infrastructure og City Strategies and Investments. Dette fokus arbejder de også sammenmed byer andre steder i verden fx Singapore og Dubai. Planen er at platformen på sigt skal være drevet hovedsageligt af private midler og andre fonde end de offentlige. Denne dobbelte opgave med at udvikle “hjemmebyerne” samtidig med at man har et øje på eksportmulighederne er klart noget som vinder frem, og der bør også ligge store muligheder for Danmark i denne forbindelse. Vi har en del erfaring med offentlig-privat innovation og samarbejde, og har styrker inden for innovativ byudvikling eks. inden for vand, social innovation, arkitektur og kreativitet. Spørgsmålet er bare hvordan vi får udløst dette potentiale!

Innovationssystemlondon2

Interessant for dette område er netop også at se på hvilke innovationsaktører, der sættes op af offentlige instanser for at arbejde med denne agenda. Det vendensomspændte konsulentfirma ARUP arbejder blandt andet med at identificere, hvordan forskellige byers og staters innovationssystemer er sat op.  De har fundet ud af at der ofte er overlap inden for disse – men er ikke klare på hvorvidt dette nødvendigvis er negativt.  ARUP arbejder med byer rundt om i verden og støtter tanken om at byudvikling skal tænkes ud fra bred tilgang – og i dette kor stiller Centre for Cities sig også. Centre for Cities har eksisteret i 10 år, og er et politisk uafhængig center, der finansieres via fonde (charities). Deres formål er i høj grad at bruge data til at understøtte politiske beslutningstagere til at træffe mere evidensbaserede beslutninger, når der skal investeres i transport, infrastruktur, boliger, uddannelser m.m.. Hvor vi i Danmark kan tale om en vest mod øst bevægelse, har de i England en nord til syd bevægelse. Byerne i Sydengland har i stor stil oplevet vækst både inden for indkomst, indbyggere, antal jobs og folk med et højt uddannelsesniveau. Mens byerne i nord kæmper med at redefinere sig selv fra at være produktionstunge til at være videnstunge – en transformation få at dem har fået understøttet, og nu lider mange af dem af affolkning.

Innovationssystemet i Danmark på dette område er ingenlunde fuldendt, og der venter vigtige overvejelser og beslutninger for offentlige og private aktører på området.

Magten til byerne?

Den amerikanske forske Benjamin Barber har udgivet en bog, der hedder ” If Mayors Ruled the World” – har taler han om hvordan byer og byregioner bør gives mere magt til at tage beslutninger, der kan løse nogle af de udfordringer de står overfor. Barbers pointe er at de samfundsmæssige udfordringer bedst løses ved at den enkelte by finder frem til de løsninger, der passer netop dens særlige identitet og behov. Nationalstaten har fået for meget magt over byerne, og flere af skattekronerne bør bliver i byerne, og ikke fordels udfra en statslig strategi. En decideret udsletning af nationalstaten er nok lige at toppe den – men tanken om at byregioner bør gives mere beslutningsmagt og beholde flere af skattekronerne selv, var en holdning flere af de Londonbaserede aktører talte for. Centre for Cities kom blandt andet med et eksempel fra Manchester, hvor byregionen – defineret ud fra blandt andet pendlingsområde – indeholdt aftale med 50-60 forskellige busselskaber, istedet for at man ser udover de administrative grænser og på de reelle flows af folk, job, uddannelse etc.

I Danmark er termen Byregion også kommet på tegnebrættet – KL havde for nyligt Barber til at holde oplæg, og samarbejder såsom “Greater Copenhagen”, “Business Region Aarhus” og “Business Region North Denmark” kan også ses som symptomer på denne gryende formulering af et Danmark bestående af byregioner, som går udover de kommunale og regionale grænser. Det bliver interessant at se hvilke bystrategier og visioner man kommer til at arbejde ud fra, og hvad disse forskellige initiativer får af konsekvenser for udviklingen i Danmark som et hele.