Den dag vi mødtes!

ws26 Region Midtjylland havde inviteret 25 mennesker d. 26 maj til at tale om, hvordan vi kan fremme løsninger af samfundsmæssige problemstillinger med udgangspunkt i at skabe bedre rammer for social innovation, bæredygtige forretningsmodeller og styrkelse af menneskers mulighed for at deltage i samfundsudviklingen?

Baggrunden for denne dag er at det ligger regionen på sinde, at være med til at facilitere partnerskaber på tværs af samfundet, og arbejde på at forbedre rammerne for at løsninger af de samfundsmæssige udfordringer bliver til attraktive forretningsområder, så der sker en motivering og større mulighed for at involvere sig i dette felt. Det kan udover partnerskaber være, at fremme nye forretningsmodeller, åbne op for dialog med det politiske niveau, skabe efterspørgsel, international netværk osv.

Velfærdssamfundet er, som de fleste ved, udsat for et stigende pres af økonomisk, social og miljømæssige karakter, og det vurderes på nationalt og international niveau, at en af driverne for at løse udfordringer netop er social innovation. Social innovation er gennemførsel af nye idéer (produkter, ydelser, organisations- og forretningsmodeller), der målrettet opfylder et samfundsmæssigt behov og skaber nye sociale relationer eller partnerskaber. (Wiki, Tepsie projektet)

En række positive tegn på tiltag i den retning er, at antallet af virksomheder, der arbejder med produkter og services, der løser samfundets sociale og miljømæssige behov er stigende. Samtidig er flere etablerede virksomheder begyndt at arbejde strategisk med social ansvarlighed, og i højere grad integreres dette i virksomhedernes kerneområder. Dette former virksomhedernes krav til leverandører, medarbejdere og produktionsapparat (eks. Maersk, H&M og TOMS). Ligeledes har flere regeringer bevilliget midler til at sætte gang i social innovation (ex USA med Social Innovation Fund, Nesta Investment og G8 task force for impact investment).

Gruppen af mennesker samlet denne dag er også tegn på, at der sker en bevægelse i samfundet – en mobilisering af folk fra alle sektorer til henholdsvis at give velfærdsmonopolet fra sig som offentlig instans, at tage et samfundsansvar som virksomhed og som borger at ændre sit mind-set om, hvad det offentlige kan og bør gøre, og hvor man selv kan gøre en forskel.

Ønsket er et bæredygtigt velfærdssamfund, og udfordringen er  i dag , at der mangler bæredygtige løsninger på mange velfærdsproblemer. Dette er ikke holdbart hverken økonomisk eller menneskeligt.

Men hvordan løser vi et velfærdsproblem på helt nye måder? Det er hvad social entreprenørskab går ud på, og det var noget af det som blev talt om på workshoppen.

ES 26 05

Det handler om at det offentlige skal hægte sig på evnen til at levere forstyrrende, forandrende innovation. Innovation, der ændre systemet og selve ydelsen, og ikke blot en privatisering af ydelsen, som rengøring af skoler og sygehuse, “anden aktør” på beskæftigelsesområdet, renovation er eksempler på.

Oplevelsen den 26. maj var, at der er en masse aktiviteter i gang der har et forandringssigte og som sker på baggrund af den foretagsomhed og de ressourcer, der findes udenfor (og til dels inden for) det formaliserede system. Et af spørgsmålene er så hvordan denne foretagsomhed bliver til en ressource det offentlige system kan inkorporere, og redefinere sig ud fra.

Som en deltager sagde “Social innovation bliver bobler kommunen laver, når der er puljemidler. Når midlerne slipper op så springer boblen”. Det vil sige at det vedbliver at være vedhæng til det eksisterende system, uden at innovere det. Problemet ses også at være gældende selvom det projekt man har udført egentlige viste rigtig gode resultater – implementeringen og skaleringen udebliver, selvom business casen er god. Det handler derfor om at få udviklet tankegangen om at ejerskabet og indflydelsen også ligger uden for systemet, og hvordan “boblerne” kan udvikle sig til bæredygtig løsninger, der ikke blot brister men gøres robuste.

Nogle af opmærksomhedspunkterne på dagen var også at der er brug for fælles værdier, der kan være med til at sætte en fælles retning for samfundet (offentlig, privat sektor og civilsamfund); at der i højere grad skal gives et ejerskab, kombineret med indflydelse, tilbage til borgerne; at der er brug for at finde frem til de rette forretningsmodeller, der fremmer social innovation og at man skal turde at fremsætte en aggressiv fremadrettet dagsorden for samfundet.

Her på Samfundsagenda vil vi den kommende tid have indlæg, der spinder på noget af det stof vi fik med os ved at deltage i workshoppen den 26. maj. Vi håber, at det kan være med til at inspirere og give lyst til at deltage enten med et indlæg eller en kommentar.

 

Inspiration:

http://www.reachscale.com

http://www.economist.com/node/16789766

http://www.sagerdersamler.dk

http://video.skanderborg.dk/?tagsid=2007

 

Social Innovation Lab Kent – a case story

Social Innovation Lab Kent (SILK) is a small team based within Kent County Council that was set up in 2007 to ‘do policy differently’. Over the past 4 years the team have worked on different projects, wanting to demonstrate the benefits of  working alongside residents  and  frontline staff  from the beginning of every project. 

Emma Barrett has been with the SILK team since its inception in 2007 and  the  coordinator of the programme since 2009. Here she writes about one of the projects within SILK focusing on the issues surrounding dementia using  SILK´s ‘Starting With People’ methodology.

According to the World Health Organisation, the number of people with dementia worldwide is currently estimated at 35.6 million. This will double by 2030 and more than triple by 2050; there is no cure in sight. In Kent, a county of over 1.3 m residents, in 2011 there were 19,500 people living with dementia, which is predicted to increase to 30,100 by 2026; two thirds of people live in the community and one third live in care homes. SILK’s work on dementia has been funded in part by the Department of Health as part of the national Prime Minister’s Challenge and matchfunded by Kent County Council’s Adult Social Care.

Each of the 12 District areas in Kent are developing their own dementia friendly communities which includes a focus on ‘intergenerational’ dementia projects as identified by families themselves to address the existing stigma attached to Dementia.

Local councillors and council staff are being trained as ‘dementia champions’ and ‘dementia friends’ alongside partner agencies and people in a personal capacity. These people in turn, are providing leadership and support for the development of a range of community based projects. These include intergenerational art, dance, film and radio projects; a shop safe scheme for vulnerable adults and ‘dementia friends’ sessions; and transitional peer support sessions given by people recently diagnosed with dementia.

For each local project there is a requirement that 3 organisations work together who have not worked together before, that people living with dementia are involved with the project at all stages in its development and that there is a willingness to share learning. Each area is deciding on its own infrastructure – a number are developing Dementia Action Alliances, whereas others are using existing forum structures.

We are currently developing an interactive Dementia Friendly Kent web platform to include all the work happening across Kent, which is supported by the newly formed pan Kent Dementia Action Alliance. This is because people living with dementia have told us that clear and accessible communication about what is available locally is essential to enable them to continue to live well with dementia.

Dementia Diaries

The award-winning ‘Dementia Diaries’ are a significant asset for the programme, the result of a recommendation from the Kent County Council Dementia Select Committee in 2011. The Diaries are a collection of stories about young people and their experiences with dementia. The fictional characters are based on true stories from families across Kent talking about their own experiences. The Dementia Diaries have been recognised nationally in the 2014 NHS awards for excellence in participation with young people, recognising the importance of a whole family approach in reducing stigma.

The Dementia Diaries are in all schools and libraries in Kent, Surrey and West Sussex and were recently shared in the Aarhus region of Denmark during a visit to Midtlab. The SILK team is continuing to work with the Dementia Diaries Editorial Board, which includes all participating families, to develop a learning resource pack to support learning in curriculum and informal education settings.

Read more about SILK here