22.000 sider om beskæftigelse

stoleTil CSR-Awards i Holstebro 2013 var der eksempler på hvordan virksomheder tænker i social   ansvarlighed. Et fokus var virksomheders skabelse af arbejdspladser til folk, der normalt er ekskluderet fra arbejdsmarked – såkaldte flexjobs. På den store dagsorden handlede det om at virksomheder tager et samfundsansvar og arbejder tæt sammen med offentlige institutioner om at løse nogle af de udfordringer samfundet står overfor. Flere gange blev det nævnt, at det samarbejde er uundværlig, og virker når det relationelle og den enkelte er i centrum. Kofi Annan talte også ved denne event, og han nævnte virksomhedernes forpligtelse til at tage et social ansvar og deres position til at kunne gøre det.  Men eksempelvis 22.000 sider lovtekst på beskæftigelsesområdet viser også tydeligt at det offentlige har en opgave i at arbejde nytænkende med de rutiner og forestillinger om løsninger af problemstillinger som det agere i forhold til. Hertil var alle enige både minister, private og offentlige aktører.

Se http://csrfonden.dk/